Στον ίλιγγο του τρόμου Aka Too Scared to Scream (1985) {VHS}